Zabiegi neurochirurgiczne

 • Przychodnia NeuroTeam

  Specjalistyczne zabiegi z zakresu neurologii oraz neurochirurgii

  linia2.png

  Przychodnia oferuje usługę specjalistycznych zabiegów z zakresu neurologii oraz neurochirurgii. Optymalne postępowanie chirurgiczne jest oceniane w trakcie konsultacji w przychodni na podstawie odpowiednio dobranego procesu diagnostycznego.

  Zabiegi monitorowanie są śródoperacyjnie przy pomocy nowoczesnej metody obrazowania w czasie rzeczywistym tzw. ramienia C.

 • Zabiegi na kręgosłupie i rdzeniu kręgowym

  Zabiegi na kręgosłupie

  • Dyskopatie
  • Nadwichnięcia kręgów
  • Złamania kręgosłupa
  • Wady wrodzone
  • Niestabilność szczytowo-obrotowa
  • Zespół niestabilności szyjnej – zespół „wobblera”, spondylopatie

  Zabiegi na rdzeniu kręgowym

  • Usuwanie zmian rozrostowych
  • Torbiele pajęczynówki
  • Torbiele synowialne
  • Guzy korzeni nerwowych (nerwiaki, osłoniaki)
  • Ropnie
  • Niektóre procesy nowotworowe

 • Zabiegi neurochirurgiczne okolic głowy

  Zabiegi okolicy głowy

  • Chirurgiczne leczenie zapalenia ucha środkowego i wewnętrznego przy zaburzeniach równowagi
  • Myringotomia, osteotomia puszki bębenkowej
  • Zmiany wewnątrzczaszkowe
  • Kranioplastyka - w przypadku wad wrodzonych (np. malformacja typu Chiari I)
  • Wodogłowia (np. drenaż komorowo-otrzewnowy)
  • Guzy przysadki mózgowej
  • Ropnie mózgu
  • Procesy rozrostowe - oponiaki, inne

  Anomalie

  Czasami psy doświadczają zaburzeń rozwojowych lub nieprawidłowości. Jeśli na przykład przepływ płynu mózgowo-rdzeniowego wytworzonego w mózgu jest zaburzony, ciśnienie w mózgu wzrasta i uniemożliwia normalny rozwój zwierzęcia. Jeśli jest taka głowa wody (wodogłowie), istnieje możliwość spuszczenia tego płynu. Zastosowano tu zawór; to kieruje wodę mózgową do jamy brzusznej.