Badanie PMR

  • Przychodnia NeuroTeam

    Pobranie, ocena oraz interpretacja badania płynu mózgowo-rdzeniowego (PMR)

    linia2.png

    Przychodnia oferuje kompleksową diagnostykę neurologiczną. Badanie PMR jest jednym ze złotych standardów diagnostyki ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego. Specjaliści przychodni NeuroTeam wykonują punkcję PMR jako jedno ze standardowych badań diagnostycznych, wręcz częściej niż pobranie krwi.

    Zarówno punkcję, jak i ocenę cytologiczną i biochemiczną wykonujemy na miejscu. Lekarz w zależności od potrzeby na miejscu doradzi ewentualne rozszerzenie diagnostyki PMR o badania serologiczne, które realizowane są w specjalistycznych laboratoriach referencyjnych.