lek. wet. Michał Płóciennik

 • PRZYCHODNIA NEUROTEAM

  Lek. wet. Michał Płóciennik

  Anestezjolog weterynaryjny

  linia2.png

  Pan doktor prowadzi znieczulenia do zabiegów neurochirurgicznych, badań TK pacjentów neurologicznych, planuje indywidualny protokół przeciwbólowy dla pacjentów neurochirurgicznych.
  Lekarz weterynarii, absolwent 2019 Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Zarówno przed studiami jak i w ich trakcie odbywał dobrowolne praktyki w Zakładach Leczniczych dla Zwierząt. Podczas studiów zaangażowany był w działalność społeczną i naukową, został m. in. beneficjentem Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W 2019 roku odbył 4 miesięczny staż kliniczny w Oddziale Intensywnej Terapii Kliniki Chorób Psów i Kotów Uniwersytetu Weterynaryjno- Farmaceutycznego w Brnie. Od 2019 doktorant Szkoły Doktorskiej UPWr, prowadzi badania do rozprawy doktorskiej dotyczącej wpływu tlenku azotu na ekspresję receptora glikortykosteroidowego we wstrząsie septycznym na modelu zwierzęcym. Anestezjolog weterynaryjny w pracowni Rezonansu Magnetycznego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Jego główne zainteresowania zawodowe to anestezjologia, intensywna opieka medyczna oraz diagnostyka obrazowa. W 2021 odbył kurs 2-go stopnia ESAVS Anaesthesia&Pain Management II.